Đề tài NCKH sinh viên "Investigation about the Effect of Promotion Groups for Improving English Vocabulary of Students in Management Department"

1. Mục tiêu đạt được:

-          Phát huy khả năng nhận biết và năng lực giải quyết các vấn đề về ngôn ngữ học dưới góc độ của nghiên cứu khoa học cho sinh viên

-          Giúp sinh viên có cái nhìn khoa học - thực tiễn về các vấn đề đã được học ở trường thông qua chủ đề nghiên cứu mà sinh viên thực hiện.

-          Phát huy tính năng động, sáng tạo, hình thành năng lực tự học của sinh viên.

-          Trau dồi kỹ năng làm việc nhóm (nếu sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học theo nhóm).

-          Phát triển khả năng lập luận, hùng biện bằng Tiếng Anh của sinh viên.

2. Điều kin tham gia nghiên cu khoa học sinh viên

-          Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL) >=3.20

-          Trường hợp sinh viên có ĐTBCTL < 3.20 có đam mê nghiên cứu khoa học, muốn tham gia phải có đơn xin và được sự chấp thuận của khoa và phê duyệt của Hiệu trưởng.

-          ĐTBCTL được tính đến thời điểm đăng ký đề tài và ít nhất sau 1 năm học tập.

-          ĐTBCTL tính đến cui năm th 3 đối với sinh viên bc đi học cuối năm thứ 2 đối với sinh viên bc cao đng đạt >= 3.20 bt buộc tham gia đăng đ tài nghiên cứu khoa học.

3. Quyn li ca sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

-          Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường công bố trên các tạp chí, tập san, kỷ yếu, thông báo khoa học và các phương tiện thông tin khác.

-          Điểm của đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được qui đổi đim qua đồ án, khóa luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

·         Đối với nhng sinh viên năm cuối s được qui đổi đim qua đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

·         Đối với nhng sinh viên không phải năm cuối của bậc học th làm đơn bảou thành ch đạt được cho việc xét và qui đổi đim qua đ án, khóa luận tốt nghiệp vào cuối khóa học.

-     Được tính điểm rèn luyện, khen thưởng, cộng vào điểm trung bình chung học tập để xét học bổng, theo quy định của nhà trường.

-          Được ghi nhận thành tích và cấp giấy chứng nhận NCKH trong hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

-          Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố khoa học do sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Được ưu tiên xét cp học bổng; xét các danh hiu thi đua hình thc khen thưởng nếu sinh viên có thành tích nghiên cu khoa học xuất sc.

4. DS sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài

-        Lê Thị Huyền

-        Phạm Thị Sao Khuê

-        Nguyễn Hồng Vân

5. Giáo viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng khoa Ngoại ngữ

Nguồn tin: Khoa Ngoại ngữ