Cách thức đăng ký xét tuyển vào hệ ĐH chính quy đợt 2 và đợt 3 cho các bạn thí sinh

cách thức đăng ký xét tuyển vào hệ ĐH chính quy đợt 2 và đợt 3 cho các bạn thí sinh 1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT 2. XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 

Phòng Tuyển sinh kính thông tin về cách thức đăng ký xét tuyển vào hệ ĐH chính quy đợt 2 và đợt 3 cho các bạn thí sinh, cụ thể:

1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

Tất cả các khối ngành (trừ ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)

- Điểm xét tuyển: Điểm trung bình chung năm lớp 12 ≥ 6.0 điểm.

- Link đăng ký: http://tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/dang-ky-truc-tuyen/dang-ky-xet-tuyen-theo-hoc-ba-lop-12.html

2. XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 

Điểm sàn nhận hồ sơ các khối ngành (trừ ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)

- Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ≥ 13 điểm (Áp dụng cho tất các các tổ hợp môn)

- Link đăng ký: http://tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/dang-ky-truc-tuyen/dang-ky-xet-tuyen-theo-ket-qua-ky-thi-tn-thpt.html


* ĐỐI VỚI NGÀNH SƯ PHẠM (gồm ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)

- Điểm xét tuyển: [Môn 1 + Môn 2 + Năng khiếu] + Điểm ưu tiên (KV+ ĐT) ≥ 17 điểm

Trong đó: Môn 1,  Môn 2 thí sinh chọn các môn thi/bài thi thuộc các nhóm môn Toán, Văn, KHTN, KHXH đảm bảo điều kiện Môn 1 + Môn 2 ≥ 10.0 điểm

- Tổ chức thi năng khiếu: 05/08/2018

- Nội dung thi năng khiếu: Thí sinh chọn 1 trong những nội dung:

+ Hát

+ Múa

+ Kể chuyện/đọc diễn cảm

 

- Link đăng ký:  http://tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/dang-ky-truc-tuyen/dang-ky-xet-tuyen-theo-ket-qua-ky-thi-tn-thpt.html 

 

Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 2: Trước 10/8/2018; Đợt 3: Trước 15/08/2018 

 

Thời gian nhập học: Đợt 2: Từ 06 - 11/8/2018, Đợt 3: Từ 13 - 18/8/2018