An toàn giao thông là học cách yêu bản thân

🎐“An toàn giao thông là học cách yêu bản thân” (Đoàn Đại học Đông Á) là một trong số slogan khá ấn tượng tại Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018 do Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng tổ chức.

🎐“An toàn giao thông là học cách yêu bản thân” (Đoàn Đại học Đông Á) là một trong số slogan khá ấn tượng tại Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018 do Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng tổ chức.
🎐Với ý nghĩa là sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ, thiết thực đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội trong lĩnh vực giao thông, hạn chế ngày càng thấp hơn tai nạn giao thông. Nhất là tai nạn giao thông có chủ thể gây nên là thanh niên; Ngày hội Văn hóa giao thông của tuổi trẻ Đà Nẵng còn có các cuộc thi trò chơi nhỏ, liên quan đến vận dụng, thực hành các kỹ năng khi tham gia giao thông, lái xe an toàn, lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

 

http://www.ictdanang.vn/chi-tiet?articleId=37208